STUDIO EMW  

Studio EMW architectuur en stedenbouw is een architectonisch ontwerpbureau met een multiculturele achtergrond. wij zijn actief in Nederland, Europa en China. Wij richten ons op architectuur en stedenbouw en dan met name groene ecologische gebouwen, duurzame landbouw, sociale en maatschappelijke gebouwen en internationale projecten, we werken in architectonisch ontwerp, concept ontwikkeling, visuele representatie, projectbeheer en bouwtoezicht.

In Nederland werkt Studio EMW vaak samen met de Provincie Noord-Brabant, het waterschap en vele gemeentes om aan verschillende openbare projecten te werken. We nemen actief deel aan het ontwerponderwijs. Door de brede achtergrond hebben we verschillende sterke punten in verschillende markten, onze ervaring met multinationale projecten maakt ons anders. Voor internationale projecten werkt Studio EMW nauw samen met andere ontwerpbureaus en projectmanagementbureaus om projecten voor europese klanten naar China te brengen en vice versa naar China te brengen voor klanten in Europa. We zijn ook toegewijd om de geavanceerde ontwerpconcepten van Nederland naar China te brengen en samen met onze Chinese klanten hoogwaardige ontwerpen in China te maken.

 

我们是谁

东西建筑是一家活跃在荷兰,欧洲和中国的多元文化背景的建筑设计咨询公司。我们专注于绿色生态建筑和可持续农业,社会公共建筑以及国际项目落地;并从事建筑设计,概念开发,视觉表达,项目管理和施工监督等方面工作。

在荷兰境内,东西建筑经常与荷兰北布拉邦特省政府,水利局和许多市政厅合作各类公共项目。在设计教育方面,我们也积极地参与其中。广泛的背景使我们在不同的市场有自己不同的优势,特别是我们的跨国项目经验让我们与众不同。在国际项目中,东西建筑与其他设计事务所以及项目管理公司密切合作,一起为中国客户在欧洲落地其项目,确保项目顺利完工。我们也致力于把荷兰的先进设计理念引入中国,与我们中国客户一起,在中国做高水平的设计。

东西建筑咨询持续关注以及研究以下方面:

East-West Architecture is an architectural design company with a multicultural background. We are active in the Netherlands, Europe and China. We focus on green eco-building, sustainable agriculture, social and public buildings and international projects; and work in architectural design, concept development, visual expression, project management and construction supervision.

In the Netherlands Studio EMW often works with the provincial government of North Brabant, the Waterboard and many municipalities on various public projects. We also actively participate in design education. Our broad background allows us to have different strengths in different markets, especially our experience in multinational projects makes us different. In international projects, Studio EMW works closely with other design firms and project management companies, to bring their projects for European clients to China and vice versa, to create a smooth completion of the project. We are also committed to bringing the advanced design concepts of the Netherlands to China and working with our Chinese customers to create high-level designs in China.


Lopende projecten van ons: Facebook Studio EMW

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.