Onderzoek naar de Peelrandbreuk Uden

onderzoek naar de peelrandbreuk

Onderzoek

Locatie:             Uden
Cliënt:                VU Amsterdam & Werkplaats De Gruyter
Jaar:                   2018
Programma:    sleuf 8 x  25 m
Status:              Uitgevoerd

Onderzo

Onderzoek naar de Peelrandbreuk. De Peelrandbreuk is aardkundig uniek in Europa. De breuk in de ondergrond loopt door heel Oost-Brabant en Limburg, tot voorbij Roermond, en is in De Maashorst goed zichtbaar. De wijstgronden langs de breuk zijn hooggelegen, drassige gebieden waar het ijzerrijke grondwater als kwel omhoog komt. Anders dan je zou verwachten zijn de hoge gronden dus nat en blijven de lager gelegen gronden droog. Deze zeldzame vorm van kwel heet wijst. Een zeer bijzonder fenomeen dat alleen onder specifieke omstandigheden voorkomt. (bron: Werkplaats De Gruyter) Daarom is het van belang dat er onderzoek naar de Peelrandbreuk wordt gedaan.

Om het onderzoek te kunnen faciliteren hebben wij in opdracht van Werkplaats De Gruyter de projectleiding gedaan. Ondanks dat we hier over een onderzoek praten, en hier dus geen directe bouwwerkzaamheden plaats hebben gevonden buiten het graven van een sleuf, zijn de procedures vrijwel hetzelfde als bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Daarom zijn wij als studio gevraagd om dit project te begeleiden. Mocht u ooit een onderzoek willen doen naar de bodemgesteldheid, ook dan kunt u bij ons terecht.

 

onderzoek naar de peelrandbreuk

bMeer van onze projecten

bMeer van onze projecten

Meer van onze projecten: Studio EMW
Meer van onze lopende projecten: Facebook Studio EMW

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.