Sustainable & Ecological

We zijn vastbesloten om te voorzien in een schone groene toekomst. Wij zijn van mening dat de ‘vergroening’ van de bouwsector bij kan dragen aan een groene toekomst. Duurzame en ecologische architectuur, door integratie en gebruik van schone energie, horizontale en verticale en beplanting, ecologische en biobased isolatie en bouwmaterialen, streven we ernaar om zelfvoorzienende ecosysteem te creëren en de voetafdruk te verkleinen. Wij werken met innovatieve bedrijven en ontwerpers om een ​​focus op duurzaamheid te creëren, niet alleen in termen van het bouwen van groene technologie, maar ook in het ontwerp zo werken wij aan duurzame en ecologische architectuur. 

Meer over onze lopende projecten: Facebook Studio EMW
Een van onze ecologische projecten: Belvertshoeve

We are determined to work on a clean and green future. We believe that the “greening” of the construction industry will contribute to this. We do this on many levels, in architectural design, by integrating the use of clean energy, vertical and roof greening, ecological insulation and structural materials, we strive to create a self-sufficient ecosystem by reducing the carbon footprint. We work with innovative companies and designers to evoke a focus on sustainability not only in terms of building green technology but also in design.

我们立志于一个洁净的绿色未来。我们相信建筑行业的“绿色化”会为此做出贡献。在建筑设计中,通过融入清洁能源的运用,垂直及屋顶绿化,生态保温及结构材料等,我们努力去建立自给自足的生态系统创建以及减小碳足迹。我们与创新的企业和设计师一起合作,不仅从建筑绿色技术方面,也从设计方面唤起人们对可持续发展的重视。

Duurzame en ecologische architectuur

Duurzame en ecologische architectuur

Duurzame en ecologische architectuur

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.