Multifunctionele Accommodatie (MFA) Brakel

Locatie:             Brakel
Cliënt:                BZC’14, Willem van Oranjeschool, D.W. van Dam van Brakelschool
Jaar:                   2017 / 2018
Programma:    + – 3000 m2
status:               Haalbaarheidsstudie l Concept ontwerpEen gezond en energiezuinige Multifunctionele Accommodatie (MFA) Brakel
Voor de ontwikkeling van een haalbaarheidsstudie naar de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Brakel hebben wij meegewerkt aan het in beeld brengen van de wensen van de toekomstige gebruikers. Wij hebben hierbij de nadruk gelegd op de omgeving en de accommodatie. Onze hoofdvraag was, wat willen de gebruikers kwa ruimtes en hoe gaan wij deze landschappelijk inpassen. Belangrijk voor de nieuwe locatie is de ligging bij de Engelse Landschapstuin en de hollandse waterlinie. De locatie ligt op de kruising van deze twee landschappen, welk een mooi lijnenspel kan geven voor de ruimte. De hollandse waterlinie brengt ook gebouwen met zich mee die als inspiratie dienen voor de mogelijke inpassing van het gebouw in het landschap. Wij hebben het ontwerp voor het landschap en het gebouw gemaakt in samenwerking met Thomas Jansen van Jansen gebiedsinnovatie en Michael Bol van Molenaar & Bol & van Dillen architecten.

A healthy and energy-efficient multifunctional accommodation (MFA)
For the development of a feasibility study for a MFA in Brakel, we worked on visualizing the wishes of the future users. We emphasized the incorporation of the environment with the accommodation. Our main question was, what do the users want in this building and how do we bed them in to the landscape? Important for the new location is the position with the adjacent English Landscape Garden and the Dutch water line. The location is at the intersection of these two landscapes, which can give a nice line play for the space. The Dutch water line also brings inspiration from their fortifications, for the possible integration of the building into the landscape. We created this design in collaboration with Thomas Jansen of Jansen gebiedsinnovatie and Michael Bol from Molenaar & Bol & van Dillen architecten.

 

 

 

W

Waarom we het MFA ontwikkelen
Al jaren is het een trend dat met name de jongere generaties vertrekken naar de steden. Hierdoor lopen de dorpen meer en meer leeg. Een probleem dat niet onbekend is voor V.V. Brakel en V.V. Zuilichem. Zij kampen namelijk met een afname in het aantal leden. Beide hebben ze niet genoeg leden meer om volledige jeugdelftallen te maken. Daarom hebben zij na lang beraad besloten om de jeugdelftallen samen te voegen onder de naam BZC’14. Dit bevalt voor beide partijen waardoor er ook gekozen werd om de rest van de teams samen te voegen onder de naam BZC’14. Tevens zijn beide accommodaties aan vervanging toe, waardoor er besloten is om samen een nieuwe accommodatie te realiseren. Na een rondvraag in het dorp of er nog meer partijen mee wilde vernieuwen, sloten ook de Willem van Oranjeschool en de D.W. van Dam van Brakelschool zich aan. Ook hun gebouwen zijn aan groot onderhoud of vervanging toe, waardoor ook zij geïnteresseerd waren in het bundelen van de krachten in een MFA voor Brakel en haar omgeving.

Why we develop the MFA
For years it has been a trend that the younger generations are moving towards the cities. As a result, the villages are emptying more and more. A problem that is not unknown to V.V. Brakel and V.V. Zuilichem. They are faced with a decrease in the number of members of their clubs. They both do not have enough members to make complete youth teams. That is why they decided after a long deliberation to merge the youth teams under the name BZC’14. Both accommodations are also due for replacement, it has been decided to realize a new accommodation together. After a question in the village to ask if there were more parties to join a renewed location, the Willem van Oranjeschool and the D.W. van Dam van Brakel school decided to join. Their buildings are also in need of major maintenance or replacement, so they too were interested in joining forces in an MFA for Brakel and its surroundings.

Meer zoals dit: Bovensluis
Meer lopende projecten: Facebook Studio EMW

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.