Belvertshoeve l Healing door de natuur

De Belvertshoeve – Healing door de natuur is  een project waar de kracht van de bosrijke omgeving optimaal gebruikt is . De Belvertshoeve is een stichting die ondersteuning biedt aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of normale begaafdheid met grote problemen. Zij wonen op het moment in zelfstandige units op het terrein van de Belvertshoeve dat zich in een bosrijke omgeving bevindt. Voor meer informatie over de stichting zie http://www.stichtingdebelvertshoeve.nl/\

In de oude situatie ware de zelfstandige units voor de bewoners verspreid over het achterterrein en verblijven er enkele jongeren in het hotel van de Belvertshoeve. Dit heeft als belemmering dat zei onderling weinig contact met elkaar hebben. Vaak is dit doordat zei hier zelf voor kiezen maar de omgeving bevordert communicatie op dit moment ook niet. Om een helende omgeving te creëren is het van belang dat de jongeren meer gaan samenleven en met elkaar om leren te gaan. Daarom is er voor gekozen om alleen een divisie te maken in twee grotere groepen. Zodat de meer extraverte en de meer introverte van elkaar gescheiden zijn in drie gebouwen. Maar deze gebouwen zijn wel dermate met elkaar verbonden dat zei in het midden mogelijkheid hebben tot communicatie. De situering van het introverte gebouw is meer naar binnen waardoor zei aangewezen zijn tot interne communicatie en zich “veilig” afgescheiden voelen door middel van de natuur. Waar de extraverte gebouwen juist naar buiten kijkend zijn gesitueerd waardoor de bewoners juist gewezen worden op de rust van de omgeving. Omdat niet iedereen specifieke problemen heeft is er ook een mogelijkheid om tussen de twee groepen in te wonen.

 

De vorm van de gebouwen is ontstaan door het creëren van een maximaal grondoppervlak met een minimale hoogte. Om de gebouwen een groter gevoel te geven is er gekozen om de zijgevels een horizontale belijning te geven in houten delen. Het bouwen van de woningen zal samen gebeuren met de jongeren om hen later met meer respect naar het gebouw te laten kijken. Daarom is er gekozen om te werken met strobouw, omdat dit eenvoudig is aan te leren. Tevens is stro perfect als isolatie en is het zelf ademend, daarom zullen de gebouwen een uitstekende isolatie en ventilatie waarde behalen.

Meer groene projecten: https://www.studioemw.nl/dijkdenken-gewande/
Benieuwd naar de voortgang van onze projecten: http://facebook.com/studioemw

De gebouwen zijn gerealiseerd. De uitwerking en realisatie is door een ander bureau uitgevoerd.

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.