Jaren 30 Appartementencomplex

jaren 30 appartementencomplex

Locatie:            Privé
Cliënt:               Privé
Jaar:                   2019
Programma:    4 – 6 appartementen met mogelijke kantoorfunctie
Status:              Schetsontwerp

Op het moment staan er op deze locatie twee jaren 30 woningen welke niet meer voldoen aan de huidige eisen. Daarom heeft de opdrachtgever er voor gekozen om in de nabije toekomst deze woningen te vervangen voor een jaren 30 appartementencomplex. Hier hebben wij gehoor aan gegeven en hebben daarom de onderstaande schets ontwikkeld.

Jaren 30 appartementencomplex

Meer informatie over de voortgang van onze projecten: https://www.facebook.com/Studioemw/
Meer zoals dit: https://www.studioemw.nl/kinderdagverblijf/

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.