Visie waterkant Woudrichem

 

Het versterken van de bestaande ruimtelijke kwaliteit van de waterkant is een ambitie die gedeeld wordt door de gemeente Woudrichem en de betrokken belanghebbende. Echter stond er in de visie over Vestingvoet Oost dat drijvende objecten die het zicht op havenmondingen, oevers en toeleidingskanaal belemmeren ongewenst zijn. Om zowel de gemeente als de andere belanghebbende een visie mee te geven die voor beide kanten positief is hebben wij een voorzet visie waterkant Woudrichem met beeldkaart gemaakt om de belevingswaarde van de waterkant te vergroten, zonder dat de gebruiker zijn of haar activiteiten moet stoppen of inperken. Deze visie is meegenomen in het beleid van de gemeente.

 


Strengthening the existing spatial quality of the waterfront is an ambition that is shared by the municipality of Woudrichem and the interested parties involved. However, the vision on Vestingvoet Oost stated that floating objects that obstruct the view of the harbor estuaries, banks and access channel are undesirable. To provide both the municipality and the other interested parties with a vision that is positive for both sides, we have made a cross vision waterfront Woudrichem with an image map to increase the experience value of the waterfront, without the user having to stop or limit his or her activities . This vision has been incorporated into the policy of the municipality.


Meer lopende projecten: Facebook Studio EMW
Meer zoals dit: Fort Bovensluis

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.