Visie waterkant Woudrichem

Woudrichem
Het versterken van de bestaande ruimtelijke kwaliteit van de waterkant is een ambitie die gedeeld wordt door de gemeente Woudrichem en de betrokken belanghebbende.

Echter stond er in de visie over Vestingvoet Oost dat drijvende objecten die het zicht op havenmondingen, oevers en toeleidingskanaal belemmeren ongewenst zijn. Om zowel de gemeente als de andere belanghebbende een visie mee te geven die voor beide kanten positief is hebben wij een visie met beeldkaart gemaakt om de belevingswaarde van de waterkant te vergroten, zonder dat de gebruiker zijn of haar activiteiten moet stoppen of inperken. Deze visie is meegenomen in het beleid van de gemeente.

2016-09-27-waterkant-front