wonen en werken in het buitengebied

PVE kinderopvang Best

Locatie:            Best
Cliënt:              Little People
Jaar:                 2021
Programma:    pve nieuwe locatie
Status:              definitief

Voor het ontwikkelen van een nieuwe locatie voor kinderopvang Little People, hebben wij een Programma van Eisen opgesteld. Daarbij wordt een grondige analyse gemaakt van de gebruiker en de omgeving. Zodat er een uniek PVE voor de gebruiker ontstaat.

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.