Groen als beleving | Treeport E&E

Locatie:             Zundert
Cliënt:                Treeport
Jaar:                   2017 – ongoing
Programma:     20.000 m2
status:               SO

Groen als beleving

Business Centre Treeport is een thematisch bedrijventerrein dat zich richt op de boomteeltsector waar groen als beleving een belangrijke factor is. Educatie en expositie krijgen hier een plek. Wij werken mee aan het ontwerpen van het Experience and Excellence Centre, dat met een hoge duurzame standaard gebouwd zal gaan worden. Het wordt het visitekaartje van het BCT waar groen als beleving het thema is.

Business Center Treeport is a thematic business area that focuses on the tree-growing sector. Education and exhibition will be given a place. We are working on designing the Experience and Excellence Center, which will be built with a high sustainable standard. It will be the landmark of the BCT.

Meer lopende projecten van Studio EMW: Facebook Studio EMW
Meer projecten zoals deze: Markhoeve biobased boerderij

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.