Boomkwekerij te België l verweven met het landschap

Locatie:             Leuven, België
Cliënt:                AXWA plants
Jaar:                   2017
Programma:    1500 m2 + 2,5 ha
status:              Bouwaanvraag / DO


gebouw volgens de dynamiek van het landschap

Het nieuwe terrein en gebouw voor AXWA plants is gelegen aan een rechte heuvelachtige verbindingsweg tussen Brussel en Leuven. Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van woningen en landbouwgronden. Deze zichtlocatie is de goede plek om een landmark te creëren dat is geënt op duurzame groentechnieken verweven met het landschap.

De hoogteverschillen in het landschap hebben het programma van de kwekerij geleid. Hierdoor onstaat een gebouw verweven met het landschap. De kantoren, kantine en ontvangstruimte met een totaal van 200m2, zijn gelegen aan de verbindingsweg en liggen op gelijke hoogte met deze weg. Achter deze ruimtes vind je de productieplaats voor het opkweken en opslaan van de bomen en de benodigde materialen, met een totaal van 1300 m2. Dit geheel ligt lager dan de voorste 200m2, zodat er een optimale verbinding tussen de kweekvelden, die links, rechts en achter het gebouw liggen, ontstaat.

Omdat AXWA plants vooruitstrevend wil zijn in de boomkwekerijsector zijn er proefvelden en een livingmachine ontworpen aan de rechterzijde van het gebouw. Deze omgeving is toegankelijk voor bezoekers, zodat men kennis kan maken de duurzame ontwikkeling van groentechnieken. Dit idee is doorgezet op het gebouw, waar groene gevels en groene daken in combinatie met een houten gevel het beeld bepalen. Het heuvelachtige landschap is een inspiratie geweest om de gevel ook een glooiing te geven. Deze geeft het dakvlak de ruimte om duurzame installaties te plaatsen zoals zonnepanelen en een waterretentie dak. Tevens is het dak een observatiepunt voor de klant, waar hij of zij het uitzicht heeft over het assortiment van AXWA plants.

Masterplan and sketch design tree nursery in Belgium.

The new site and building for AXWA plants is located on a road connecting Brussels and Leuven. The area is characterized by a variety of houses and farmlands. This location is the right place to create a landmark that has grafted sustainable tree techniques.

The height differences in the landscape defined the nursery program. The offices, cafeteria and reception area with a total of 200m2 are located at the connecting road and are on an equal footing with this road. Behind these spaces you will find the production site for growing and storing the trees and the necessary materials, with a total of 1300 m2. This is lower than the front 200m2, so that there is an optimal connection between the cultivation fields, which are left, right and behind the building.

Because AXWA plants want to be progressive in the nursery sector, experimental fields and a living machine are designed on the right side of the building. This environment is accessible to visitors so that we can meet the sustainable development of plant techniques. This idea has been passed on to the building, where green facades and green roofs in combination with a wooden facade determine the image. The hilly landscape has been an inspiration to give the façade a slope. This gives the roof surface the space to place sustainable installations such as solar panels and a water retention roof. The roof is also an observation point for the customer, where he or she has a view of the assortment of AXWA plants.

Meer van onze projecten:  Facebook Studio EMW

Meer projecten zoals deze: Biobased boerderij Markhoeve Strijbeek

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.