Ambition & Concept

Ambition & concept: Een conceptueel project heeft een ziel. We zijn van mening dat een grondige onderzoeksanalyses de eerste stap is  in het vormgeven van een doordacht architectonisch concept. Een goede beginfase betekent communicatie met de eigenaar, de klant begrijpen vanuit het perspectief van de klant en brainstormen met de klant. We zijn er niet alleen om de droom van de klant direct te vertalen, we hopen ook de klant te helpen zichzelf beter te begrijpen in hun wensen, klanten te helpen hogere doelen te stellen en de kwaliteit van het programma te maximaliseren. 

Benieuwd naar de voortgang van onze projecten: http://facebook.com/studioemw 
Ons team en onze klanten: https://www.studioemw.nl/about/

A conceptual project has a soul. We have always believed that excellent research analysis is the first step in shaping an excellent architectural concept. A good early stage means full communication with the owner, understanding the client from the perspective of the client and thinking with the client. We are not only her to directly translate the dream of the client, we also hope to help the client to better understand themselves in their wishes, help customers set higher goals and maximize the quality of the program.


共同思考下的方案及概念设计
一个有概念的项目是有灵魂的。我们一直相信优秀的前期调研分析是塑造优秀的建筑概念的第一步。好的前期意味着与业主的充分沟通,站在业主的角度上理解业主并和业主一起思考。我们不仅仅只是业主需求的搬运工,我们更希望能帮助业主更好的了解自己,帮助客户设立更高的目标,达到方案品质的最大化。


Ambition and concept

 

Ambition and concept

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.