Social & Cultural

De sociale architectuur van Nederland laat ons toe om de diversiteit en mogelijkheden van openbare gebouwen te zien. Naast monofunctionele gebouwen kijken wij naar de haalbaarheid van multifunctionele complexen in de kleine gemeentes in Nederland. We besteden ook aandacht aan de relatie tussen architectuur en psychologische ervaring, het architectonisch ontwerp voor speciale / kwetsbare groepen is ook een belangrijke categorie waarin we betrokken zijn. Dit is voor ons sociale architectuur.

The social architecture of the Netherlands allows us to see the diversity and possibilities of public buildings. In addition to single-function buildings, we are researching the feasibility of multi-functional complexes in small-scale cities in the Netherlands. We also pay attention to the relationship between architecture and psychological experience, the architectural design for special groups is an important category we are working on.

荷兰的社会建筑让我们看到了公共建筑的多样性与各种可能性。除了单一功能的建筑,我们同时也在思考并实践多功能综合体在荷兰小尺度城市里的可行性。我们同时也关注建筑与心理体验的关系,因此特殊群体的建筑设计也是我们涉及的一个重要范畴。

Meer over Studio EMW: Facebook Studio EMW

Sociale architectuur

Sociale architectuur

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.