Sociaal & Cultuur

De sociale architectuur van Nederland laat ons toe om de diversiteit en mogelijkheden van openbare gebouwen te zien. Naast monofunctionele gebouwen kijken wij naar de haalbaarheid van multifunctionele complexen in de kleine gemeentes in Nederland. We besteden ook aandacht aan de relatie tussen architectuur en psychologische ervaring, het architectonisch ontwerp voor speciale / kwetsbare groepen is ook een belangrijke categorie waarin we betrokken zijn. Dit is voor ons sociale architectuur.

The social architecture of the Netherlands allows us to see the diversity and possibilities of public buildings. In addition to single-function buildings, we are researching the feasibility of multi-functional complexes in small-scale cities in the Netherlands. We also pay attention to the relationship between architecture and psychological experience, the architectural design for special groups is an important category we are working on.

Meer over Studio EMW: Facebook Studio EMW

Sociale architectuur

Sociale architectuur

Studio EMW © 2020. All Rights Reserved.