Dijkdenken l Pier bij Gewande

Locatie:                  Gewande
Cliënt:                     Waterschap AA en Maas
Jaar:                        2014-2016
Programma:         Pier
Samenwerking:   Mijn Mooi Brabant, Provincie Noord – Brabant
Status:                   Gerealiseerd

 

“Zonder water geen leven, zonder dijken geen Nederland. Al eeuwenlang zoeken we bescherming tegen het water om een gebied bruikbaar, veilig en bewoonbaar te maken en te houden. Zoals de Maasdijk, die Brabant tegen het wassende water beschermt. Toch moeten er ook nieuwe manieren gezocht worden om in vreedzame coëxistentie met het water te leven. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe uiterwaarden, bekkens en buffers. Maar ook waterwoningen, waterrecreatie en nieuwe verbindingen die de vitale kracht van het water ervaarbaar en beleefbaar maken.

Met het initiatief ‘Een dijk van een ontdekking’ zet waterschap Aa en Maas een 1e stap om de schoonheid van het gebied in Gewande (nabij ‘s-Hertogenbosch) te verbeteren. Door dwarsverbindingen aan te leggen tussen de Maasdijk en het water kunnen we het water, de natuur en de rust ondervinden. Daarom is een verkenning gemaakt die verder ging dan waterveiligheid alleen. En er is een prijsvraag (crowd sourcing) uitgezet onder 10.000 studenten naar de mogelijkheid voor een bredere inzet van de dijk. Uit 40 inzendingen is het concept ‘Een dijk van een ontdekking’ verkozen als winnaar. Een pier die symbool staat voor de verbinding tussen dijk en rivier.” (werkplaats de gruyter)

Het ontwerp
Het ontwerp van de pier staat haaks op de bestaande dijk en biedt uitzicht over de uiterwaarden. De pier is een vertaling van het afschieten van een kanonskogel vanuit het fort dat vroeger op deze locatie heeft gestaan.