Gebiedsontwikkeling rond de N629

Gebiedsontwikkeling rond de N629

De provincialeweg N629 tussen Oosterhout en Dongen gaat op de schop. De weg wordt verlegd en krijgt een nieuw traject. Het gekozen voorkeursalternatief heeft veel impact op de omgeving. Dat vraagt om de ontwikkeling van een goed doordachte gebiedsvisie. Studio EMW werk samen met Werkplaats De Gruyter, buigt zich over het uitloopgebied bij Dongen, waarbij termen als groen, sociaal en recreatie centraal staan. Rondom de Kanaalzone wordt de relatie tussen groen, water, recreatie, snel fietspad en de N629 onderzocht. In de gebiedsvisie wordt ook het stuk ‘niemandsland’ tussen Everdenberg-Oost, Wilhelminakanaal en de N629 meegenomen.

 

The provincial road N629 between Oosterhout and Dongen is overloaded. Therefore, the road is shifted and gets a new route. The chosen preferred alternative has a lot of impact on the surrounding environment. This calls for the development of a well-thought-out regional vision. Studio EMW works together with Werkplaats De Gruyter, dive into the Dongen uitloop area, with the key terms such as green, social and recreation. Around the channel zone, the relationship between green, water, recreation, fast bicycle path and the N629 is investigated. In this regional vision, the piece of ‘no man’s land’ between Everdenberg-East, Wilhelminakanaal and the N629 is also taken.

Locatie:                Dongen, Nederlands
Cliënt:                   Provincie Noord-Brabant
Jaar:                      2016 – 2017
Programma:       Gebiedsvisie
Status:                  Klaar voor visie

 

新省道N629周边区域规划
地址:Dongen,荷兰
客户:被布拉邦特省政府
日期: 2016-2017
项目种类:区域规划
项目状态:已提交

荷兰Oosterhout和Dongen之间的省道N629一直处于过载的状态中。因此,北布拉邦特省政府决定改道N629.而这一决定对